Αρχική Το Τμήμα Εργαστήρια

Εργαστήρια

Τίτλος εργαστηρίου Περιγραφή Τηλέφωνο Fax Email URL
Γλώσσας και Λογοτεχνίας Π.Δ. 14/96 https://languliterlab.gr/index.php/el/
Διδακτικής των Θετικών Επιστημών Υπ. απόφαση Αρ. 42421/Β1, ΦΕΚ 913/15.5.2009
Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής απόφ. Γ.Σ. 3/8-10-2002
Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης ΠΔ 144/ΦΕΚ110/10-06-1996, τεύχος Α΄ - - - http://lsedu.upatras.gr
Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης ΦΕΚ 900Β/4.4.2016 http://epee.upatras.gr/