Αρχική Εκδηλώσεις


Εκδηλώσεις

Ημερομηνία ανάρτησης Τίτλος ανακοίνωσης
02/04/2024 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ