Ημερομηνία ανάρτησης : 29/12/2023

Τίτλος ανακοίνωσης : Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του Παιδικού Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. στο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ του Alpha Patras

Σύντομη περιγραφή : Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Αναλυτική περιγραφή :

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /