Ημερομηνία ανάρτησης : 02/04/2024

Τίτλος ανακοίνωσης : 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Σύντομη περιγραφή : Social Emotional Learning for Lifetime Achievement, 5-7/9/2024 Chania, Crete. https://ensec24.gr

Αναλυτική περιγραφή : 1. SEL and Mental health in schools 2. Teacher training in SEL 3. SEL and intercultural understanding 4. SEL and technology-media 5. Resilience-Trauma 6. Well-being-Mindfulness 7. SEL and educational policy development-consultation 8. SEL and inclusive practices 9. SEL and assessment 10. SEL for sustainable development

0 επισυναπτόμενα αρχεία :