Ημερομηνία ανάρτησης : 10/07/2024

Τίτλος ανακοίνωσης : Δημοσίευση προκήρυξης πλήρωσης θέσης ΕΔΙΠ στο ΤΕΕΑΠΗ. Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση ΕΔΙΠ είναι η 09/08/2024

Σύντομη περιγραφή : Δημοσίευση προκήρυξης πλήρωσης θέσης ΕΔΙΠ στο ΤΕΕΑΠΗ. Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση ΕΔΙΠ είναι η 09/08/2024

Αναλυτική περιγραφή : ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

2 επισυναπτόμενα αρχεία : / Επισυναπτόμενο αρχείο / / Επισυναπτόμενο αρχείο /