Αρχική ΠΜΣ "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" Απόφοιτοι

Απόφοιτοι/ες του Πανεπιστημίου Πατρών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/), το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών του, να παραμείνουν συνδεμένοι τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτό. Οι απόφοιτοι/ες που εγγράφονται στο δίκτυο και ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν, επίσης, δημιουργηθεί για αυτούς/ες (https://www.facebook.com/upatrasalumni), μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα του Πανεπιστημίου, για νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για θέσεις εργασίας, για διακρίσεις/βραβεύσεις αποφοίτων, κ.ά. Ως σταθερά μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εμπνέουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσα από την επαγγελματική τους πορεία και να συνεισφέρουν στην εξέλιξη του Πανεπιστημίου με όποιο τρόπο επιθυμούν.

Απόφοιτοι/ες του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του ΤΕΕΑΠΗ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οποίο οδηγεί, έχει θέση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 2580/26-06-2020, τ.Β’). Η αποτύπωση της επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων του κρίνεται σημαντική, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για συνεχή υποστήριξή τους και συνεχή αναβάθμιση του Προγράμματος. Συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ, οι απόφοιτοι/ες του ΠΜΣ μπορούν να δίνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για την επαγγελματική τους πορεία.