Δημοσιεύσεις - Κεφάλαια βιβλίων
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Κεφαλαίου Τίτλος βιβλίου Εκδότης
2024 Poulou, M. From students “without voices” to students with …low voices”. Nurturing the wellbeing of students in difficulty. The Legacy of Paul Cooper Peter Lang Publications.
2024 Humphrie, N., Cavioni, V., & Poulou, M. Developed Economies: SEL in the UK, Italy and Greece. Handbook of Social and Emotional Learning Guilford Publication
2023 Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, Μ. και Μουρίκη, Α. "Προοπτικές Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης μέσα από ένα Πρόγραμμα Ενσωμάτωσης των Τεχνών Βασισμένο στην Αισθητική Θεωρία" Πολτισμός, τέχνες και συμπερίληψη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές Σοφία
2023 E. Pappa & D. Koliopoulos Pseudoscience in the era of Covid-19: The case of Greece Science communication: taking a step back to move forward CNRS Editions
2023 Μουρίκη, Α. Η Αισθητική στην Εκπαίδευση Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης; Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2023 Riga, V. & Tselfes, V. Theatre/drama in university teacher education: balancing between innovative currents and institutional inertia Current trends in Greek puppet theatre. An informal educational approach? DECE NΚUA (https://doi.org/10.12681/ecdnkua.192)
2023 Μουρίκη, Α. «…γεννιέται…. και ξαναγεννιέται…» Το παράδοξο της έκφρασης, διερώτηση και καλλιτεχνική δημιουργία Επετειακός τόμος για τα 60 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής
2023 Rouvali, A. & Riga, V. Listening to Young Children’s Voices in Education. An Effective Way of Enhancing Active Participation and Emotional Well-Being Contemporary Challenges in Education. Paradoxes and Illuminations Waxmann (www.waxmann.com/buch4697)
2023 Mouriki, A. Aesthetics in Education Current trends in Greek puppet theatre. An informal educational approach? DECE NΚUA
2023 Gasparatou, R. Science Education on the Tightrope Between Scientism and Relativism: A Wittgensteinian Balancing Act. Wittgenstein and Education: On Not Sparing Others the Trouble of Thinking Wiley Publishers
2023 Σταυροπούλου, Ε. & Ρήγα, Β. Οι τεχνικές της performance στον χώρο της εκπαίδευσης: Η περίπτωση της μεθόδου Abramovic Θέατρο στην εκπαίδευση. Σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές Πατάκης
2022 Manoli, P., & Vopi, K. Putting formal refugee/migrant education in Greece under the lens. New Trends in Applied Linguistics Research and Implementation Disigma Publications.
2022 Rouvali, A. & Riga, V. Redefining the importance of children's voices in personal social emotional development curriculum using the Mosaic Approach Contemporary Issues in Primary Education Routledge
2022 Καραλής, Θ. Από τη συνθήκη της πανδημίας στη μεταπανδημική εποχή: διδάγματα και προτάγματα για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
2022 Πολίτης Δ. & Γιαννίση Π. «Διακειμενικές προσεγγίσεις σύγχρονων ιστοριών με δράκους για μικρούς αναγνώστες: Η συμβολή του Michael Riffaterre» Τιμητικός Τόμος για τον Ανδρέα Καρακίτσιο University Studio Press
2022 Katsigianni, E., Skouteris, H. and Ifanti, A.A. School principals' socialization challenges: A case study in Greece. School Leadership in the 21st century: Challenges and coping strategies Nova Science Publishers, Inc.
2022 Ergazaki, M. Students’ Thinking Strategies and the Role of Argument as a Shared Thinking Tool Critical thinking in Biology and Environmental Education: Facing challenges in a post-truth world (pp. 133-146) Springer.
2022 Ergazaki, M. The idea of ‘precursor models’ in biology learning environments for young children: the cases of genetic inheritance and natural selection Precursor models for teaching and learning science during early childhood (pp. 169-191) Springer.
2022 Ergazaki, M., & Laourdeki, A. Introducing primary school students to aspects of the nature of scientific knowledge Current Research in Biology Education (pp. 71-83) Springer.
2022 Jegou, C., Gobert, J., Delserieys, A., & Ergazaki, M. A system to identify young children’s reasoning about variations within populations Precursor models for teaching and learning science during early childhood (pp. 193-217) Springer.
2022 Εργαζάκη, Μ. Η «Διδακτική της Βιολογίας» και η σχέση της με τη βιολογική εκπαίδευση Διδακτική της Βιολογίας (σελ. 1-24) Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
2022 Δημοπούλου, Γ., & Γασπαράτου, Ρ. Ο ιδανικός παιδαγωγός: συγκρίνοντας τις απόψεις του Ρουσσώ με αυτές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Παν/μιο Πατρών
2021 Δ. Πολίτης «Μεταξύ Πολυπολιτισμικότητας και Διαπολιτισμικής Ερμηνευτικής: Ταυτότητες και Ετερότητες στα Λογοτεχνικά Κείμενα για Μη Ενήλικους Αναγνώστες». Γεφυρώνοντας πολιτισμικές αποστάσεις στην Παιδική Λογοτεχνία: Προσεγγίσεις του διαπολιτισμικού ρόλου τους University Studio Press
2021 Φούκα Αδαμαντία, Μπάλιας Ευστάθιος Η αυτοαποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού στην περίπτωση της Ενιαίας Εκπαίδευσης: διερεύνηση της σχέσης των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των πεποιθήσεων για την αυτοαποτελεσματικότητά τους Κοινωνία, πολιτική και εκπαίδευση εκδ. Πεδίο
2021 Δ. Πολίτης «Είναι "χρήσιμη" η Λογοτεχνία για Παιδιά; Ο αφανής ρόλος των αναγνωστών της και η προφανής συνηγορία της Θεωρίας» Στο: . «Κ’ η φαντασία στο λογισμό…»: Τιμητικός τόμος για την Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου Καλειδοσκόπιο