Αρχική Σπουδές Προπτυχιακά Μαθήματα Επιλογής


Εξάμηνο 1ο
ESC_127 Βασικά Θέματα Βιολογίας Ανθρώπου (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_140 Διδακτική της Μουσικής Ι
ESC_145 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_155 Ιστορία Τέχνης Ι
ESC_165 Νεοελληνική Ιστορία
Εξάμηνο 2ο
ESC_115 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Ι
ESC_135 Εικαστική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση
ESC_240 Διδακτική της Μουσικής ΙI
ESC_260 Ιστορία Τέχνης ΙΙ
ESC_305 Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Εξάμηνο 3ο
ESC_245 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών
ESC_275 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_322 Διά Bίου Mάθηση και Εκπαίδευση
ESC_325 Θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές στην εκπαίδευση
ESC_335 Zητήματα Δίγλωσσης Eκπαίδευσης
ESC_485 Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (EΠΑ)
ESC_610 Λογοτεχνία για Παιδιά ΙΙ
ESC_645 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Μαθηματικών
ΓΑΚ332 Γλωσσική ανάλυση Σχολικών και Εκπαιδευτικών κειμένων (ΠΜΣ)
Εξάμηνο 4ο
ESC_125 Βασικές Έννοιες Οικολογίας (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_267 Σχεδιασμός Εικαστικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_360 Πολιτική Κοινωνιολογία
ESC_370 Συγκρότηση και Ανάπτυξη της Λογικομαθηματικής Σκέψης
ESC_415 Γνωστική Ανάπτυξη
ESC_420 Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_425 Αρχές Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ESC_445 Τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_465 Νεοελληνική Λογοτεχνία
ESC_905 Κινητικό παιχνίδι και κινητικός γραμματισμός (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

Εξάμηνο 5ο
ESC_311 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας
ESC_501 Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική
ESC_501 Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική
ESC_530 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών των Μαθηματικών (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_540 Διοίκηση, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και Έλεγχος (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_555 Μουσικές Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_560 Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_569 Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο
ESC_579 Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση: Μοντέλα και Πρακτικές Υποστήριξης
ESC_581 Νόηση και Μάθηση: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρμογές (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_590 Ετερότητα και Εκπαίδευση στην Ελληνική Διασπορά (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_765 Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών
Εξάμηνο 6ο
ESC 330 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και στην Επιστημονική Καλλιέργεια ΙΙ(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_330 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και στην Επιστημονική Καλλιέργεια ΙΙ(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_480 Στατιστική ΙΙ
ESC_620 Παιδαγωγική της Ένταξης
ESC_625 Αναλυτικά Προγράμματα και Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο
ESC_627 Διδακτική της Γλώσσας II (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_629 Διδακτική της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών(ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_650 Θέματα Κοινωνικής Γλωσσολογίας (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_740 Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο(ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_790 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_925 Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Δυσκολίες Μαθητών στο Κανονικό Σχολείο(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_930 Φιλοσοφία της Γνώσης (E)

Εξάμηνο 7ο
ESC_635 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία
ESC_705 Θεσμοί Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_766 Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
ESC_767 Οικογενειακός Γραμματισμός (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_770 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση(ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_785 Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Προγραμμάτων στην Ενταξιακή Εκπαίδευση (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_830 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών(ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_835 Ειδικά Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_890 Κειμενογλωσσολογία
ESC_935 Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας (ΣΕΜ)
Εξάμηνο 8ο
ESC_637 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
ESC_660 Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Σχολικής Γνώσης και των Παιδαγωγικών Πρακτικών (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ, ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_730 Αισθητική Αγωγή: εκπαιδευτικές εφαρμογές (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_840 Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας
ESC_850 Θεωρίες Γλωσσικής Ανάπτυξης
ESC_870 Παιδαγωγικά Ρεύματα για την Προσχολική Εκπαίδευση
ESC_877 Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής
ESC_880 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_881 Γραμματισμοί: Μια παιδαγωγική πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων
ESC_910 Σωματική και θεατρική έκφραση στην προσχολική εκπαίδευση - Δραματοποίηση