Αρχική Σπουδές Προπτυχιακά Μαθήματα Υποχρεωτικά


Εξάμηνο 1ο
ESC_110 Εισαγωγή στην Ψυχολογία
ESC_130 Εισαγωγή στις Eπιστήμες της Eκπαίδευσης
PN1439 Εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση
Εξάμηνο 2ο
ESC_210 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Y)
ESC_220 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
ESC_347 Ο Γραπτός Λόγος στο Νηπιαγωγείο
ESC_517 Λογοτεχνία για Παιδιά Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)

Εξάμηνο 3ο
ESC_225 Ανθρώπινα Δικαιώματα
ESC_270 Προσχολική Παιδαγωγική
ESC_505 Διδακτική της Γλώσσας I
ESC_520 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι
Εξάμηνο 4ο
ESC 255 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_255 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_405 Διδακτική Εννοιών των Μαθηματικών για την Προσχολική Ηλικία
ESC_410 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_431 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Εξάμηνο 5ο
ESC_310 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_315 Στατιστική Ι
ESC_510 Διδακτική Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_513 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_513 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
Εξάμηνο 6ο
ESC_211 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο Ι(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_211 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ
ESC_605 Διδακτική Εννοιών Βιολογίας για την Προσχολική Ηλικία
ESC_615 Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
ESC_650 Σχεδιασμός πολυγλωσσικού υλικού στην πρoσχολική εκπαίδευση
ESC_665 Μουσική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση(ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)

Εξάμηνο 7ο
ESC_341 Η Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_825 Αισθητικές Θεωρίες και Αγωγή
ESC_900 Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία(ΠΑΡ.+ΕΡΓ.)
ESC_950 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_950 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_950 Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ
Εξάμηνο 8ο
ESC_518 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο ΙΙ
Esc_518 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΠΑΡ + ΕΡΓ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ESC_518 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο IΙ
ESC_810 Συγκριτική Παιδαγωγική (Yποχρεωτικό, Δ΄έτος, 8ο εξάμηνο)