Αρχική Σπουδές Προπτυχιακά Μαθήματα Erasmus


Μαθήματα erasmus
ESC_127 Βασικά Θέματα Βιολογίας Ανθρώπου (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) (εξάμηνο : 1)
ESC_130 Εισαγωγή στις Eπιστήμες της Eκπαίδευσης (εξάμηνο : 1)
ESC_140 Διδακτική της Μουσικής Ι (εξάμηνο : 1)
ESC_145 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) (εξάμηνο : 1)
ESC_135 Εικαστική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση (εξάμηνο : 2)
ESC_210 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Y) (εξάμηνο : 2)
ESC_220 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική (εξάμηνο : 2)
ESC_240 Διδακτική της Μουσικής ΙI (εξάμηνο : 2)
ESC_260 Ιστορία Τέχνης ΙΙ (εξάμηνο : 2)
ESC_305 Αναπτυξιακή Ψυχολογία (εξάμηνο : 2)
ESC_347 Ο Γραπτός Λόγος στο Νηπιαγωγείο (εξάμηνο : 2)
ESC_225 Ανθρώπινα Δικαιώματα (εξάμηνο : 3)
ESC_245 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών (εξάμηνο : 3)
ESC_322 Διά Bίου Mάθηση και Εκπαίδευση (εξάμηνο : 3)
ESC_485 Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (EΠΑ) (εξάμηνο : 3)
ESC_520 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι (εξάμηνο : 3)
ESC_125 Βασικές Έννοιες Οικολογίας (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 4)
ESC_267 Σχεδιασμός Εικαστικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 4)
ESC_415 Γνωστική Ανάπτυξη (εξάμηνο : 4)
ESC_420 Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 4)
ESC_445 Τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 4)
ESC_465 Νεοελληνική Λογοτεχνία (εξάμηνο : 4)
ESC_905 Κινητικό παιχνίδι και κινητικός γραμματισμός (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 4)
ESC_581 Νόηση και Μάθηση: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρμογές (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 5)
ESC_590 Ετερότητα και Εκπαίδευση στην Ελληνική Διασπορά (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) (εξάμηνο : 5)
ESC_765 Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών (εξάμηνο : 5)
ESC_480 Στατιστική ΙΙ (εξάμηνο : 6)
ESC_605 Διδακτική Εννοιών Βιολογίας για την Προσχολική Ηλικία (εξάμηνο : 6)
ESC_627 Διδακτική της Γλώσσας II (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) (εξάμηνο : 6)
ESC_925 Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Δυσκολίες Μαθητών στο Κανονικό Σχολείο(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 6)
ESC_766 Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (εξάμηνο : 7)
ESC_767 Οικογενειακός Γραμματισμός (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 7)
ESC_825 Αισθητικές Θεωρίες και Αγωγή (εξάμηνο : 7)
ESC_830 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών(ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) (εξάμηνο : 7)
ESC_810 Συγκριτική Παιδαγωγική (Yποχρεωτικό, Δ΄έτος, 8ο εξάμηνο) (εξάμηνο : 8)
ESC_880 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) (εξάμηνο : 8)