Ελληνικά συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2023 Μουρίκη, Α. "Φύση, προ-πραγματικό και τέχνη ως ουτοπική πρακτική"
2023 Φωτοπούλου, Β. & Υφαντή Α.Α. Ανιχνεύοντας ηγετικούς ρόλους παιδιών νηπιακής ηλικίας κατά την προσχολική εκπαίδευσή τους, Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Ανδρικόπουλος, Β. & Υφαντή, Α.Α. Εκπαιδευτική πολιτική και Νέα Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα: Απόψεις στελεχών διοίκησης, Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Καταπόδη, Α.-Μ. & Υφαντή, Α.Α. Ο λόγος περί σχολικής ηγεσίας στην επιστημονική αρθρογραφία κατά την περίοδο 2000-2023, Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Υφαντή, Α.Α Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Σακκά, Μ., Κόμης, Β. & Μισιρλή, Α. (2023). Πλαίσιο Σχεδιασμού Παιγνιώδους Μάθησης και αξιοποίησης Τεχνολογικά Ενισχυμένων Παιχνιδιών: Εννοιολογικές και μεθοδολογικές προεκτάσεις.
2023 Λαβίδας, Κ., Μισιρλή, Α., Κολοβού, Σ., Αθανασόπουλος, Σ. & Κόμης, Β (2023). Συστηματική ανασκόπηση της συμβολής των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση των μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
2023 Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. & Πολίτης, Δ. Κινητικό παιχνίδι και μυθοπλασία: Ενισχύοντας τις επιτελικές λειτουργίες των παιδιών στον χώρο του Νηπιαγωγείου
2023 Ρήγα, Β. & Ζαχαριάδη, Κ. Διαλείμματα κινητικού παιχνιδιού μέσα στη σχολική τάξη
2023 Ρήγα, Β. Ο κινητικός γραμματισμός στο πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση
2023 Κόμης, Β., Μισιρλή, Α., Λαβίδας, Κ., Κουσλόγλου, Ε., Καραλής, Α., Φιλιππίδη, Α., Κότσαρη, Μ. (2023). Καινοτόμες ψηφιακές εκπαιδευτικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας: τα πορτραίτα πέντε Ελλήνων εκπαιδευτικών και μιας κοινότητας πρακτικής. Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννή
2023 Υφαντή, Α. Α. Η ηγετική δύναμη της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει
2023 Ζαχαριάδη, Κ., Ρήγα, Β. Διαλείμματα Φυσικής Δραστηριότητας στο αμφιθέατρο για διευκόλυνση και αλλαγή της διαδικασίας μάθησης των φοιτητριών/- τών
2023 Φύσσα, Α., Φωτοπούλου, Β., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Σκοπελίτη, Ε. «Παιχνίδι: Μάθηση ή ψυχαγωγία σε μικτές τάξεις παιδιών με και χωρίς αναπηρίες; Απόψεις υποψηφίων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης»
2022 Φωτοπούλου, Β. Παιχνίδι και προσχολική εκπαίδευση: Παραδείγματα και εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας τους στο νηπιαγωγείο
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. & Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και διοίκηση της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2022 Καταπόδη, Α.Μ. & Υφαντή, Α.Α. Eκφράσεις και χαρακτηριστικά σχολικής ηγεσίας: Εμπειρική μελέτη.
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. και Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και εθνικές αξιολογήσεις στη σχολική εκπαίδευση: Το παράδειγμα χωρών της Νότιας Ευρώπης.
2022 Αμπατζίδης, Γ., & Εργαζάκη, Μ.. Στο Α. Πολύζος (επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», σελ. 44-47 .
2022 Δημοπούλου, Γ., & Γασπαράτου, Ρ. Συζητώντας την έννοια της εμπειρίας στην επιστημονική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας: Ο John Dewey για τις εκπαιδευτικές και τις αντι-εκπαιδευτικές διδακτικές παρεμβάσεις.
2022 Πσ5. Βαλανίδου, Ε., Εργαζάκη, Μ., & Γασπαράτου, Ρ. Στο Κ. Πλακίτση, Ε. Σταμούλης, Ε. Κολοκούρη και Α.Χ. Κορνελάκη (επιμ.), Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πράξης Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου – Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, σελ. 141 – 154 .
2022 Φωτόπουλου Β. "Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες στην COVID/19 εποχή. Η περίπτωση των VHS στην Αυστρία" Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας - ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΤΗΜΕΝΟΣ - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · 2023, σσ. 370-376
2021 Πολίτης, Δ. «Το Γιωργί της Μιχαλιέσας και ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός: Ενήλικες αφηγήσεις/αναβιώσεις μιας χαμένης παιδικότητας» University Studio Press
2021 Kατσιγιάννη, Ε. & Υφαντή, Α.Α. Ο θεσμός της θητείας διευθυντών δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μια εμπειρική μελέτη,
2021 Ανδρικόπουλος, Β. & Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και οι πολιτικές επιλογής των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.