Αρχική Το Τμήμα Ιστορία

Το 1982 οι Ανώτερες Σχολές Νηπιαγωγών και οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 320/1983 τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν σαν αποστολή να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες, να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε ζητήματα παιδαγωγικής και να παρέχουν στις/στους πτυχιούχους τους άρτια επιστημονική κατάρτιση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το έτος 2005 το Τμήμα μας μετονομάσθηκε από Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.), γεγονός που αντανακλά το σύγχρονο επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσανατολισμό των σπουδών του.