Διεθνή συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2023 Andrikopoulos, V.P, & Ifanti. A.A. New Public Management and the Changes in the Educational Administration in Greece: The Case of the Educational Executives
2022 Kampeza, M., Birbili, M., Dafermou, Ch., & Papandreou, M. Developing resources for professional development: a collaborative endeavor.
2022 Andrikopoulos, V.P. and Ifanti., A.A. (2022) Educational Executives’ views about market mechanisms and external evaluation in state schools.
2022 Μυλωνάς, Κ. & Πολίτης, Δ. Ένα μπαμ!... Μια ιστορία ως τα πέρατα του κόσμου και πάλι πίσω: Ουτοπικές διαστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους με αφορμή το βιβλίο της Μαρί Μπεραχά GUTENBERG
2022 Rouvali, A. & Riga, V. Listening to young children’s voice in education: An effective way of enhancing active participation and emotional wellbeing
2022 Δ. Πολίτης «Φοιτητικές αναγνώσεις και μικρά παιδιά/προαναγνώστες: Οργανώνοντας και λειτουργώντας Λέσχες Ανάγνωσης σε έναν Παιδικό Σταθμό» Ο.Μ.Ε.Ρ. –Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.–Παν/μιο Πατρών.
2022 Violatzi, G.-Κ., Kalogeropoulou, Ε. & Raikou, Ν. The emotional and psychological effects of the pandemic on Greek students a year later EKT, E-publishing
2022 Sotiropoulou-Zormpala, M., & Mouriki, A. Experiential aesthetics-based arts integration activities in the teaching of the Mathematics syllabus
2022 Meli K., Koliopoulos D. & Lavidas, K. Physics teachers’ training webinars for teaching and learning introductory thermodynamics in upper secondary school
2021 Fragkaki, M.,Zympoulaki, E., Loumpaki, M., Konstantinou, P. “Utilization of Learning Models of Distance Education for the Development of the 21st century Skills”.
2021 Fragkaki, M., Anagnostou, S., Apostolakou, M., Mourouzi, A. “Interaction, Autonomy, Self-Regulated Learning and Active Student Involvement in Distance School Education: A Case Study in Cyprus during the COVID 19 Pandemic”.
2021 Fragkaki, M., Tsourli, E., Dalakoura, Z. Maria “Information and Communication Technologies in University Distance Education: Developing 21st Century Skills in Adult Open University Students"”.
2021 Fragkaki, M.; Mystakidis, S. Distance Higher Education Learning and Professional Pedagogy: Training the Trainers
2021 Fragkaki, M., Mystakidis, S. "Distance Higher Education Learning and Professional Pedagogy: Training the Trainers".
2021 Riga, V. The importance of physical literacy from early years
2021 Mouriki, A. & Sotiropoulou-Zormpala, M. Aesthetics-based teaching approaches. An aesthetic teaching for environmental subjects
2021 Riga, V., Rouvali, A. A psychomotor education programme for enhancing executive functioning skills in children: A randomised controlled trial I-MDRC and SPESS-DUTh
2021 Riga, V., Zachariadi, K. Implementing physical activity breaks in the daily teaching routine I-MDRC and SPESS-DUTh
2021 Riga, V., Rouvali, A. Play and attention skills: A randomised controlled trial of a novel psychomotor education programme in preschool
2021 Riga, V., Zachariadi, K. Brain Breaks: movement play during the learning process
2021 Raikou, N. Redefining adulthood: students’ emerging adulthood and the role of university in adult development and education The University of British Columbia
2021 Ράικου, Ν., Κωνσταντοπούλου, Γ. & Λαβίδας, Κ. Άγχος και δεξιότητες εκπαιδευτικών κατά τη διαχείριση της εκπαιδευτικής κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
2021 Φραγκάκη, Μ., Αναγνώστου, Σ. Μουρούζη, Α. Αποστολάκου, Μ. (προς δημοσίευση) Διάδραση, Αυτονομία, Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και Ενεργό Εμπλοκή Μαθητών στη Σχολικη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης στην Κύπρο την περίοδο της Πανδημίας COVID 19
2021 D. Politis "Subjectivities and Diversities: The Issue of Identity in Fiction for Young Children". Freie Universität, Department of Education and Psychology /Primary Education – German Didactics
2021 Raikou, N. The Induced Disorienting Dilemmas in Higher Education: Fostering Transformative Learning in Universities