Διεθνή περιοδικά
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Τεύχος
2023 Χάϊδας Αλέξανδρος, Μπάλιας Ευστάθιος Ανάπτυξη και κινητοποίηση, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων: Η περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια 5
2023 KAKAVAS, K., ZACHAROS, K., SKOPELITI, I., & KOMIS, V. Teaching the angle as direction using visual programming 3
2023 IRENE IOANNIDOU, NIKI SISSAMPERI, DIMITRIOS KOLIOPOULOS AN IMMERSIVE LEARNING ENVIRONMENT ON THE INTRODUCTION OF POWER GENERATION SYSTEMS FOR PRE-SERVICE TEACHERS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION 3
2023 Politis, D. & Yannicopoulou, A. The Hidden Childness of a Nobel Prize-Winning Poet: George Seferis's Limericks for Young Readers 5
2023 Balias Stathis Fouka Adamantia Teachers’ Self Efficacy and Attitudes towards Inclusive Education: Literature Review on Their Relationship 4
2023 Politis, D. Alexandros Pallis and the English Poetry for Children: An Intertextual Reading 11
2023 Riga, V., Rouvali, A. Classroom Psychomotor Education Programme to Enhance Executive Functions: A Cluster Randomised Feasibility Trial 3
2023 Gasparatou, R. On Scientism’s Merry-Go-Round 12
2023 Ampatzidis, G., & Ergazaki, M. (in press) Teaching about the social embeddedness, creativity and tentativeness of science through news articles on COVID-19 paper accepted September 2022.
2023 Gandrieau, J. et at. Development of ELIP to Assess Physical Literacy for Emerging Adults: A Methodological and Epistemological Challenge https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2125927
2023 Carl, J. et al. Physical literacy in Europe: The current state of implementation in research, practice, and policy 21
2023 Fouka Adamantia, Balias Stathis Sense of self-efficacy of primary school teachers regarding the right to the inclusive education of children with special educational needs: a survey in the regional unit of Attica 10
2023 Lavidas, K., Skopeliti, I., Zacharos, K., & Panagiotounakos, E.-P. Preservice preschool teachers’ mathematics experience and math anxiety on their beliefs and about attitudes toward teaching mathematics Accepted 21 March 2023
2023 Papandreou, M., & Vellopoulou, A. Redefining interaction and participation in digital times: early childhood teachers’ understandings in Greece 193
2022 Andrikopoulos, V.P. & Ifanti, A.A. New Managerialism: The educational executives' selection policies in the educational administration in Greece vol. 44
2022 Riga, V. A children’s festival during the Covid-19 pandemic 9
2022 Iliou, T., Konstantopoulou, G., Raikou, N., & Giossos, Y. Support and distance training of health professionals on mental health and psychosocial support for migrants and refugees 18
2022 Kedraka, K., Kaltsidis, Ch., Raikou, N., & Karalis, T. Considerations for University Pedagogy: Distance Learning One Year After the Covid-19 Pandemic Outbreak 10
2022 D. Politis "Gender in Children’s Literature: Through or Beyond Conventions?" 10
2022 Raikou, N. Emerging Adulthood and University students: the case of an Educational Greek Department 2
2022 Kedraka, K., Kaltsidis, C., Raikou, N., & Karalis, T. Considerations for University Pedagogy: Distance Learning One Year After the Covid-19 Pandemic Outbreak 10
2021 Gaziel, H.H. & Ifanti, A.A. "Organizational and personal factors in teachers’ engagement to work activities" Vol. 43
2021 Kakavas, K., Zacharos, K., Skopeliti, E., Komis, V. Scratch programming as a tool for teaching angle as a rotation 2
2021 Sorek, Z. Gaziel, H., Ifanti, A.A. "Teacher unions leadership and its impact upon education policy reform" vol. 24
2021 Stoumpou, Α. & Raikou, Ν. Social interconnection as a factor of the effectiveness of Second Chance Schools. A case study from a Detention Center in Greece 1