Διεθνή περιοδικά
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Τεύχος
2024 Avgitidou, S., Kampeza, M., Karadimitriou, K. & Sidiropoulou, C. Pre-service teachers' beliefs about children's participation and possibilities for their transformation during initial teacher education 14
2024 Avgitidou, S., Karadimitriou, K., Ampartzaki, M., Sidiropoulou, C., & Kampeza, M. University Teaching as a Site for Professional Learning of Teacher Educators: The Role of Collaborative Inquiry and Reflection within a Professional Learning Community. 14
2023 Χάϊδας Αλέξανδρος, Μπάλιας Ευστάθιος Ανάπτυξη και κινητοποίηση, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων: Η περίπτωση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια 5
2023 KAKAVAS, K., ZACHAROS, K., SKOPELITI, I., & KOMIS, V. Teaching the angle as direction using visual programming 3
2023 IRENE IOANNIDOU, NIKI SISSAMPERI, DIMITRIOS KOLIOPOULOS AN IMMERSIVE LEARNING ENVIRONMENT ON THE INTRODUCTION OF POWER GENERATION SYSTEMS FOR PRE-SERVICE TEACHERS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION 3
2023 Politis, D. & Yannicopoulou, A. The Hidden Childness of a Nobel Prize-Winning Poet: George Seferis's Limericks for Young Readers 5
2023 Balias Stathis Fouka Adamantia Teachers’ Self Efficacy and Attitudes towards Inclusive Education: Literature Review on Their Relationship 4
2023 Politis, D. Alexandros Pallis and the English Poetry for Children: An Intertextual Reading 11
2023 Riga, V., Rouvali, A. Classroom Psychomotor Education Programme to Enhance Executive Functions: A Cluster Randomised Feasibility Trial 3
2023 Gasparatou, R. On Scientism’s Merry-Go-Round 12
2023 Ampatzidis, G., & Ergazaki, M. (in press) Teaching about the social embeddedness, creativity and tentativeness of science through news articles on COVID-19 paper accepted September 2022.
2023 Gandrieau, J. et at. Development of ELIP to Assess Physical Literacy for Emerging Adults: A Methodological and Epistemological Challenge https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2125927
2023 Carl, J. et al. Physical literacy in Europe: The current state of implementation in research, practice, and policy 21
2023 Fouka Adamantia, Balias Stathis Sense of self-efficacy of primary school teachers regarding the right to the inclusive education of children with special educational needs: a survey in the regional unit of Attica 10
2023 Lavidas, K., Skopeliti, I., Zacharos, K., & Panagiotounakos, E.-P. Preservice preschool teachers’ mathematics experience and math anxiety on their beliefs and about attitudes toward teaching mathematics Accepted 21 March 2023
2023 Papandreou, M., & Vellopoulou, A. Redefining interaction and participation in digital times: early childhood teachers’ understandings in Greece 193
2023 Poulou, M. & Denham, S. A. Teachers’ Emotional Expressiveness and Coping Reactions to Students’ Emotions: Associations with Students’ Social-Emotional Competences and School Adjustment. 34
2023 Anthony, C. Elliott, S. N., DiPerna, J. C., Cefai, C, Bartolo, P. A., Camilleri, L., O’Riordan I., Cavioni, V., Conte, E., Ornaghi, V., Tatalovic Vorkapic, S., Poulou, M., Martinsone, B., Simoes, S., Colomeischi, A. Measurement Invariance of Children’s SEL Competencies: An Examination of the SSIS SEL Brief Scales with a Multi-Informant Sample from Six Countries
2023 Poulou, M. S., Reddy, L. A, & Dudek, C. M. Teachers and school administrators’ experiences with professional development feedback: The classroom strategies assessment system implementationn. 14
2023 Cavioni, V., Grazzani, I., Ornaghi, V., Agliati, A., Gandellini, S., Cefai, C., Camilleri, L., Bartolo, P., Tatalović Vorkapić, S., Golob, L., Poulou, M., Martinsone, B., Supe, I., Simões, C., Lebre, P., Colomeischi, A., Rusu, P., Acostoaie, L., Vintur, T. & Conte, E. A multi-component curriculum to promote teachers’ mental health: Findings from the PROMEHS program. 15
2023 Bertsia, V., & Poulou, M. Resilience: theoretical framework and implications for school. 16
2023 Poulou, M. S., Garner, P. W. Students’ Other-Oriented Cognitions: The Roles of Teachers’ Emotional Competence and Classroom Social Support in a Greek Sample.
2022 Andrikopoulos, V.P. & Ifanti, A.A. New Managerialism: The educational executives' selection policies in the educational administration in Greece vol. 44
2022 Riga, V. A children’s festival during the Covid-19 pandemic 9
2022 Iliou, T., Konstantopoulou, G., Raikou, N., & Giossos, Y. Support and distance training of health professionals on mental health and psychosocial support for migrants and refugees 18