Αρχική Διδακτορικές Σπουδές Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (Διετία 2022-2024: Μαρίντα Εργαζάκη, Ειρήνη Σκοπελίτη, Γεράσιμος Κουστουράκης, Βασιλική Ρήγα, Στάθης Μπάλιας) είναι επίσης επιφορτισμένη με την εποπτεία της λειτουργίας του ΠΔΣ.

Γραμματειακή υποστήριξη

Μαρία Σούζα