Αρχική Διδακτορικές Σπουδές Κανονισμός


Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Εδώ θα βρείτε τον «Κανονισμό ΠΔΣ» (ΦΕΚ 3132/31.07.2018, τ.Β’), στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ΠΔΣ του Τμήματος. για τη λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος.