Αρχική Προσωπικό Διοικητικοί


Διοικητικοί
Επώνυμο Όνομα Κατηγορία Τηλέφωνο email
Ανυφαντή Χριστίνα Υπάλληλος γραμματείας (+30) 2610 969 306 xanifanti@upatras.gr
Σούζα Μαρία Υπάλληλος γραμματείας (+30) 2610 969 828 msouza@upatras.gr
Φωτεινός Παναγιώτης Υπάλληλος γραμματείας (+30) 2610 969 307 pfotino@upatras.gr
Χαραλαμπακοπούλου Αικατερίνη Γραμματέας (+30) 2610 969 310 aharala@upatras.gr