Αρχική Προσωπικό Ε.ΤΕ.Π


Μέλη E.ΤΕ.Π
Επώνυμο Όνομα Κατηγορία Τηλέφωνο email
Γατομάτη Χριστιάννα Ε.ΤΕ.Π (+30) 2610 969 394 xgatomat@upatras.gr
Μπαρτζελά Κλεονίκη Ε.ΤΕ.Π (+30) 2610 969 948 bartzela@upatras.gr
Νικολάου Σπύρος Ε.ΤΕ.Π (+30) 2610 969 341 snikolaou@upatras.gr
Οικονομοπούλου - Κοζία Βασιλική Ε.ΤΕ.Π (+30) 2610 969 303 kozia@upatras.gr