Αρχική ΠΜΣ "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή (2022 - 2024)

Μαρίντα Εργαζάκη (Διευθύντρια ΠΜΣ)
Ειρήνη Σκοπελίτη (Συντονίστρια ειδίκευσης «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»)
Γεράσιμος Κουστουράκης (Συντονιστής ειδίκευσης «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»)
Βασιλική Ρήγα (Συντονίστρια ειδίκευσης «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»)
Στάθης Μπάλιας (Μέλος)

Γραμματειακή υποστήριξη

Μαρία Σούζα