Αρχική Σπουδές Προπτυχιακά Πληροφορίες


Προπτυχιακά

Το Τμήμα μας προσφέρει σε προπτυχιακό επίπεδο ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές του επιστημονικά και επαγγελματικά. Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εξής: