Αρχική Σπουδές Προπτυχιακά Πρακτική Άσκηση


Επαγγελματική επάρκεια-πρακτική άσκηση

Η επαγγελματική επάρκεια των φοιτητών/-τριών στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πατρών τεκμαίρεται από την επιτυχή συμμετοχή τους σε μαθήματα που συνδέονται με την Πρακτική Άσκηση, συνολικού «φόρτου» 40 ECTS. Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικής Άσκησης (συνοπτικά: ΠΑ) και τα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης (συνοπτικά: ΕΠΑ). Αναλυτικότερα:

Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικής Άσκησης

Πρόκειται για πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού φόρτου 25 ECTS. Τα εν λόγω υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής:

Εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση Προσχολική Παιδαγωγική Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) Σχεδιασμός και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο Ι(ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ Σχεδιασμός και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΠΑΡ + ΕΡΓ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Σχεδιασμός και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο IΙ

Μαθήματα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές/-τιρες οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ένα κάθε έτος), τα οποία έχουν συνδεθεί οργανικά με την Πρακτική Άσκηση, συνολικού φόρτου 15 ECTS.

Για το σκοπό αυτό συγκροτείται κύκλος μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης, που προσφέρονται από το 3o εξάμηνο έως και το 8o. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων πραγματοποιείται συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής σε συγκεκριμένα διδακτικά περιεχόμενα (που ορίζονται από τον διδάσκοντα/-σα του μαθήματος). Ειδικότερα, τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στον κύκλο μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης καθορίζονται σε ετήσια βάση με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος και αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χρηματοδότηση, ένας μικρός αριθμός φοιτητριών/ών του Δ' έτους κατά το εαρινό εξάμηνο μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση ως υπότροφοι του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Τμήμα Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν. Πατρών (με ΜΙS 5000516 και ΦΚ Ε.521), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Οι υπότροφοι παρακολουθούν το μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020», με διδάσκοντα τον κ. Νεκτάριο Στελλάκη, που είναι και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος. Για τους υποτρόφους το συγκεκριμένο μάθημα αντικαθιστά το υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής (ΥΠΑ) του 8ου εξαμήνου.

Δανειστική Βιβλιοθήκη Πρακτικής Άσκησης

Πρόσβαση στα βιβλία που διατίθενται από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος/νη μέσω του συνδέσμου εδώ

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. βρίσκεται στο κτίριο Κ9 (δίπλα από το υπολογιστικό κέντρο). Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και η Βιβλιοθήκη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2610 997766, email. ecpract@upatras.gr

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Κωνσταντίνος Ραβάνης
Αντώνης Βάος
Αντώνης Βάος
Μαρία Καμπεζά
Νεκτάριος Στελλάκης

Μέλη ΕΔΙΠ που προσφέρουν Διδακτικό Έργο στην Π.Α.

Αγγελική Βελλοπούλου
Ανδρεάννα Κουφού
Αναστασία Μισιρλή
Αγγελική Τζαβάρα
Ανδρομάχη Φιλιππίδη
Βασιλική Φωτοπούλου