Αρχική Το Τμήμα Προσκλήσεις


Προσκλήσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Προς :
Όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
ΕΝΤΑΥΘΑ

Επισυναπομενο έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 1η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Προς :
Όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
ΕΝΤΑΥΘΑ

Επισυναπομενο έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑΤΗΝ 20ηΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΟΥΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ2020-21

Προς :
Όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
ΕΝΤΑΥΘΑ

Επισυναπομενο έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Προς :
-Τα Μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
- Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
- Τα Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
- Τους Υποψηφίους

Επισυναπομενο έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Προς :
-Τα Μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
- Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
- Τα Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
- Τους Υποψηφίους

Επισυναπομενο έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Προς :
- Τα Μέλη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
- Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
- Τα Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
- Τους Υποψηφίους

Επισυναπομενο έγγραφο