Αρχική Το Τμήμα Γραμματεία


Γραμματέας
Αικατερίνη Χαραλαμπακοπούλου
Τηλ. : (+30) 2610 969 310
email : aharala@upatras.gr

Διοικητικός Υπάλληλος
Χριστίνα Ανυφαντή
Τηλ. : (+30) 2610 969 306
email : xanifanti@upatras.gr
Διοικητικός Υπάλληλος
Μαρία Σούζα
Τηλ. : (+30) 2610 969 828
email : msouza@upatras.gr
Διοικητικός Υπάλληλος
Παναγιώτης Φωτεινός
Τηλ. : (+30) 2610 969 307
email : pfotino@upatras.gr